چهارشنبه 27 فروردين 1393  |  ثبت نام  |  ورود به سايت
Enter Title کمينه

                        شرکت های لیزینگ عضو انجمن لیزینگ ایران

 
1.
شرکت پارس لیزینگ
مدیریت عامل (مجید پرتوی)
سایت: www. Parsleasing.com
13. 
شرکت لیزینگ پارسیان
مدیر عامل( فرهاد حنیفی)
سایت: www.parsianleasing.com
2.  
شرکت لیزینگ کارآفرین
مدیر عامل (محمدرضا جمشیدی)
سایت: www.klc-int.com
14.  
شرکت لیزینگ رازی
مدیر عامل( جلال روشن ضمیر)
3.
شرکت لیزینگ شید
مدیر عامل( حسن کلهر)
15.  
شرکت لیزینگ مبنا
مدیر عامل( ساشا مهدیزاده)
4.
 شرکت ( کارگزاری )
توسعه کارگزاری عظیم خودرو 
مدیرعامل(رضا عظیمی)
سایت:www.azimkhodro.com
 
16.
شرکت لیزینگ آتیه الوند
مدیر عامل(غلامرضا حسن شعبانی)
سایت: www. aalvand.com
5.   
شرکت لیزینگ دماوند
مدیر عامل( حسن عدل خواه)
17. 
شرکت لیزینگ آرین
مدیر عامل( احمد کاووسی)
6.   
 
شرکت لیزینگ گلد ایران نوین
مدیر عامل( بهادر نایبی)
سایت:  www.goldiranleasing.com
 
18. 
شرکت لیزینگ ایران و شرق
مدیر عامل ( محمد تقی صاف دل)
سایت:  www. Isleasingco.com
7.   
شرکت لیزینگ آریا دانا
مدیر عامل ( روح الله گلشن امیرحسینی)

19


شرکت لیزینگ ساختمان سپاهان
مدیر عامل( مهدی کرمانی)
سایت: www. samangostar.com
8.   
شرکت لیزینگ بهمن
مدیر عامل( بهزاد قنبری )
20.

شرکت آرمان پرشین پارس (کارگزاری)

مدیر عامل ( محمدرضا طرق جعفر سرابی)

9.  
شرکت لیزینگ بانک پاسارگاد
مدیرعامل( محسن معلمیان)
سایت: www.bankpasargad.com
21. 
شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذار ی ملی
مدیر عامل( حمید شیروانی)

سایت: www.leasing-bmi.com
10.  
شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان
مدیر عامل( محمدرضا محدث)
سایت: www.LFCO.ir
22.  
شرکت ( کارگزاری ) بهارخودرو ایمان
مدیر عامل( ایمان عظیمی)
 
11. 
شرکت لیزینگ کالا ابزار
مدیر عامل (فریده فروتن)
 
23.  
شرکت ( کارگزاری )
پیشرو خودرو امیر
مدیر عامل( جعفر سید هاشمی پور ولدی(
 
12.  
شرکت لیزینگ بنیان صنعت پارس
مدیر عامل( غلامعلی صفایی)